پروژه افرا فرهیختگان کیش

شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با هدف سرمایه گذاری در سال 1398 اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت 2520متر در جزیره کیش شهرک صدف فاز7 به شماره قطعه c7-2 از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش کرد.

کاربری پروژه مسکونی بوده و در هشت طبقه شامل (پارکینگ پیلوت و مسکونی) و در 48 واحدی اجرا خواهد شد. زیربنای کلی پروژه 8286 متر و متراژ هر واحد حدوداً 100متر مربع خواهد بود. تاریخ شروع  پروژه 1/9/1399 وتاریخ اتمام پروژه 1/9/1401 نیز میباشد