پروژه افرا صبا

شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با هدف سرمایه گذاری در سال 1398 با حضور در مزایده عمومی شرکت عمران گستر بصیر (کمیته امداد امام خمینی )نسبت به خرید این ملک اقدام نمود.

زمین فوق به مساحت 1152متر مربع و زیر بنای کل7921 میباشد، ملک مذکور در منطقه 3 شهرداری تهران واقع در خیابان ظفر خیابان فرید افشار خیابان دولتشاد غربی انتهای صبای شرقی میباشد.

کاربری ملک مسکونی بوده و در 11طبقه(شامل مسکونی ،پیلوت و زیر زمین )به بهره برداری خواهد رسید.

مدت زمان ساخت پروژه 30ماه می باشد و از تاریخ1/4/1399 آغازگردید.