دبیرخانه هیئت مدیره شرکت شاهد

دبیرهیات مدیره : آقای میلاد سلگی