مدیران عامل شرکت شاهد

نام و نام خانوادگی تاریخ شروع به کار در شاهد تاریخ پایان به کار در شاهد عکس
حسین احمدی شاد
1401/09/21 تا کنون
عزیزمحمد اکبری
1400/07/11 تیرماه 1401
ارسلان فتحی پور
1399/08/17 1400/6/31
محمد بیگ محمدلو 1395/4/1 1399/08/17
عباس قبادی 1393/12/1 1395/3/31
مهدی علی قنبری 1392/7/1 1393/7/30
عزیزالله عصاری 1383/10/1 1392/6/31
غلامرضا اسلامی بیدگلی(مرحوم) 1383/2/27 1383/9/30
سید حمید پورمحمدی 1379/7/5 1383/2/31
صدرالدین دانش آشتیانی 1377/1/1 1378/12/19
محسن مهرعلیزاده 1374/1/31 1376/12/1
محمد میرصادقی 1363/8/1 1374/1/31